Coaching en Supervisie

Uitgangspunt bij supervisie en coaching is evenals bij unitieve therapie, de gerichtheid op het vergroten van je eigen (lichaams) bewustzijn. Het is onze bedoeling je te helpen meer inzicht te krijgen in je professionele functioneren, problemen die je ondervindt te onderzoeken en ervoor te zorgen dat de gewenste veranderingen m.b.t. je werksituatie tot stand gebracht kunnen worden. We laten ons hierbij leiden door de ervaring vanuit onze therapiepraktijk en door methoden die gericht zijn op effectief communiceren en adequaat leiding geven.